Днес Православната Църква чества:

 
 

Орден на Тамплиерите - Велик Магистериален Приорат на България - Велик Магистериум Порто

 

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 

НЕ е масонски или парамасонски орден, и НЕ е свързан, обвързан или присъединен към масонството и/или някоя от подчинените му организации.

Рицарите Тамплиери признават и следват единствено историческите идеали на древния Орден, така както са формулирани в неговия Устав, и претендират да са директни наследници на древната Рицарска традиция.

tagma

 
Начало
Св. Климент Охридски
Вторник, 22 Ноември 2011 12:00

 25 ноември

Православната църква чества:

·         Отдание на Въведение Богородично,

·         Св. Климент Римски папа († ок. 101 година),

·         Св. Петър Александрийски епископ (IV век),

·         Св. Климент Охридски († 840 година)

Св. Климент Охридски

Климент Охридски е един от Седемте български апостоли, ученик на Св. Св. Кирил и Методий. Българин, роден в югозападните части на страната, участва в мисиите на двамата братя. В някои славянски жития се казва, чепрезвитер Климент е ръкоположен заедно с Наум в свещенически сан от папата в Рим в 868 година. Някои изследователи предполагат, че Климент и Наум може и да са братя. След завръщането си в България самият царБорис I всеки ден беседва с учениците на Методий. Той им възлага обучението на бъдещите свещеници настаробългарски език. Наум остава в столицата и поставя основите на Преславската книжовна школа, а Климент е изпратен в област между днешна Македония, Гърция и Албания да основе втория главен книжовен център в държавата – Охридската книжовна школа. За седем години той обучава на глаголица (на българско наречие) близо 3 500 ученици. В Преслав е ръкоположен за епископ на същата област с титлата „Велички“. Свети Климент Охридски е един от най-значимите автори настаробългарски език, той пише жития, похвални слова, църковни химни, превежда църковни текстове. В науката се посочват от 15 до 50 негови съчинения. В „Краткото житие“ се казва, че той измисля и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамери мъдрият Кирил. Затова обикновено се смята, че той въвежда икирилицата, макар че е по-вероятно тя да се развива постепенно в Преславската книжовна школа в началото на 10 век.

 

Велик Магистър на Ордена на Тамлиерите  НСВ Жерар Едмонд Луис ВИЛЕРИ 
ВЕЛИК МАГИСТЪР O.S.M.T.H.

gerb-CMYK-NEW_MAGISTERIUM.png

Господня Молитва

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от Лукавия;
защото Твое е царството
и силата и славата вовеки.
Амин.

Девиз на Ордена на Тамплиерите