Днес Православната Църква чества:

 
 

Орден на Тамплиерите - Велик Магистериален Приорат на България - Велик Магистериум Порто

 

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 

НЕ е масонски или парамасонски орден, и НЕ е свързан, обвързан или присъединен към масонството и/или някоя от подчинените му организации.

Рицарите Тамплиери признават и следват единствено историческите идеали на древния Орден, така както са формулирани в неговия Устав, и претендират да са директни наследници на древната Рицарска традиция.

tagma

 
Начало Символи Червеният кръст
Червеният кръст

Различни кръстове

 

 

Другият уникален символ на Рицарите Тамплиери е червения кръст, който те носят на белите си плащове.

В началото, сам по себе си, червеният кръст не е представлявал отделен от плаща символ на Ордена. Мелвил описва в своята „История ...”(стр.60) появяването на червения кръст на белите плащове така:

„На следващата година (1147 г.) папа Евгений III пристига в Париж. Пред олтара в абатството Сен Дени кралят приема посоха на поклонника и получава от ръцете на папата орифламата. За великденската октава (27 април) Евгений III присъства на Генералния Събор на Ордена на Храма в техния нов Дом в Париж, където са също и кралят на Франция, архиепископът на Реймс и много други прелати. Събират се сто и тридесет Рицари, всички облечени в бели плащове. Магистърът на Франция Еврар дьо Бар напомня на своите най-добри воини, отиващи в планините на Киликия на помощ на френските Рицари, за техния опит от войната в Испания срещу маврите. Впечатлението, което правят Тамплиерите, очевидно е забележително, защото фразата „Братята от Ордена на Храма < … >, всички облечени в своите бели плащове” се повтаря от много хронисти, дори и в официални документи".

 

 

На този събор папа Евгений III дарява на Тамплиерите правото да носят изображение на ален кръст на лявата страна на плащовете си „за да може този победоносен знак да им служи като щит, и за да не отстъпват никога пред който и да е неверник”. Кръстът е изрязван от червена тъкан и има най-проста форма: „принадлежащите към Ордена на Храма носят обикновен кръст с червен цвят”. Мелвил мълчи по въпроса, как точно се е стигнало до налагането на кръста „пате” (първият от втория ред) или „тагмата” (четвъртият от втория ред) като основни символи на Ордена, но по отношение на четвъртия от първия ред един българин има определено интересно становище. В това няма нищо странно, защото България винаги е била част от свързващото звено на ориента и неговите древни вярвания с християнска Европа. Следва и хипотезата:

С ВЯРАТА НА МЪДРОСТТА
Доклад пред 11-та научна конференция,
гр. Варна 25-26 ноември 2006 год.
гр. Бургас, 19.11.2006 год.
Борислав Иванов Иванов
гр. Бургас, 19.11.2006 год.
http://borislav.digicom.bg/

 

„... Интересни следи от влияние на древните месопотамски и зороастрийски култове биха могли да се потърсят в късносредновековното западноевропейско Християнство. Когато кръстоносците от Първия кръстоносен поход превземат Йерусалим през 1099 година и се установяват трайно в Близкия Изток, там те откриват все още запазени документални източници, разкриващи богатата Асиро-Вавилонска култура, запознават се с епоса, религията, историята, водещи началото си от древния Шумер. И разбира се, веднага забелязват близката приемственост на Християнското учение от старите месопотамски култове и най-вече от нравствената религия на Зороастризма. Ето защо рицарите от Ордена на Тамплиерите или “рицарите на Храма” издигат за висше достойнство в своето братство верността, храбростта, приятелството, почтеността, справедливостта. Известният тамплиерски кръст следва символиката на “царския кръст” /вж. фиг. 10 и фиг. 1/, а знакът на “свещения Граал” много наподобява “знака на Гарвана” /die Kraehe - гарван (нем.), crow - гарван (англ.)/.”

 

 

Орден на Тамплиерите

Орден на Тамплиерите

 

 

Горното определено е едно интересно и необичайно (поне за мен) становище и както се вижда, приликите са големи. Да не забравяме и факта, че Рицарите Тамплиери са били в пряк контакт с древната символика на вярванията на Ориента.

 

Като обобщение, искам да кажа, че формата на кръста, носен от Тамплиерите на плащовете, не е била строго дефинирана със специален документ.

 

 

 

Велик Магистър на Ордена на Тамлиерите  Н.С.В. Жак Шарл ДЮБОС, EMC
Велик Магистър

на Ордена на Храма

gerb-CMYK-NEW_MAGISTERIUM.png

Господня Молитва

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от Лукавия;
защото Твое е царството
и силата и славата вовеки.
Амин.

Девиз на Ордена на Тамплиерите