Днес Православната Църква чества:

 
 

Орден на Тамплиерите - Велик Магистериален Приорат на България - Велик Магистериум Порто

 

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 

НЕ е масонски или парамасонски орден, и НЕ е свързан, обвързан или присъединен към масонството и/или някоя от подчинените му организации.

Рицарите Тамплиери признават и следват единствено историческите идеали на древния Орден, така както са формулирани в неговия Устав, и претендират да са директни наследници на древната Рицарска традиция.

tagma

 
Начало
Преображение Господне

6 август

Православната църква чества:

Преображение Господне

Преображение Господне

Тоя празник е установен в първите векове на християнството и ни напомня едно от най-важните евангелски събития – явяването на Господа в небесната слава пред трима от учениците Си. Юдеите не узнали в Христа очаквания Месия.

Господ се показал на трима от апостолите в небесна слава за да укрепне вярата им. Той се изкачил с Петър, Яков и Йоан на Таворската планина в Галилея. Там апостолите били свидетели на чудно видение: с дрехи бели като сняг  Господ сияел като слънце. До Него били Мойсей и Илия и беседвали. После се спуснал облак и се чул глас, който изрекъл:” Този е Моят Син възлюбен, в Когото е Моето благоволение! Слушайте Него!”

Това събитие предпазило апостолите от съмнение и униние при вида на Христовите страдания и усилило вярата им.

 

Велик Магистър на Ордена на Тамлиерите  НСВ Жерар Едмонд Луис ВИЛЕРИ 
ВЕЛИК МАГИСТЪР O.S.M.T.H.

gerb-CMYK-NEW_MAGISTERIUM.png

Господня Молитва

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от Лукавия;
защото Твое е царството
и силата и славата вовеки.
Амин.

Девиз на Ордена на Тамплиерите